Tuyển Dụng

Tuyển dụng Trung Tâm Samnec Thủy Nguyên

Phục vụ khai trương Trung Tâm Samnec Thủy Nguyên Hải Phòng. Samnec Corp,. cần tuyển lao động với các chức danh và yêu cầu cụ thể như sau: 

Tuyển Dụng Nhân Sự 

Khai Trương Trung Tâm SAMNEC Thủy Nguyên

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

 TT

Chøc danh

Sè l ư îng

Giíi tÝnh

§é tuæi

Tr×nh ®é

§Þa bµn tuyÓn dông

Nam

1

Trư­­­ëng cöa hµng

2

 x

x

C«ng ty bè trÝ

2

Thu ng©n

2

 

 02

§Õn 25

Tõ TC KÕ to¸n

¦u tiªn ®Þa bµn Thñy Nguyªn vµ l©n cËn

3

KiÓm so¸t

2

 x

 x

§Õn 25

Tõ TC nghÒ

¦u tiªn ®Þa bµn Thñy Nguyªn vµ l©n cËn

4

Kho

1

 x

 x

§Õn 25

Tõ TC KÕ to¸n

¦u tiªn ®Þa bµn Thñy Nguyªn vµ l©n cËn

5

TiÕp thÞ b¸n hµng

20

10

10

§Õn 25

Tõ PTTH

¦u tiªn ®Þa bµn Thñy Nguyªn vµ l©n cËn

6

B¶o vÖ

3

3

 

§Õn 50

 Søc kháe tèt

¦u tiªn ®Þa bµn Thñy Nguyªn vµ l©n cËn

7

T¹p vô

1

 

1

 

 

¦u tiªn ®Þa bµn Thñy Nguyªn vµ l©n cËn

Tæng céng

31

x

x

 

 

   

2. Yêu cầu công việc

- Chịu được áp lực công việc cao.

- Tiếp thị bán hàng ưu tiên nghiệp vụ tin học.

3. Quyền lợi, chế độ

  • Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội và thách thức.
  • Thu nhập theo thỏa thuận và phù hợp với năng lực.
  • Có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi trong và ngoài nước.
  • Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
  • Các chế độ theo quy định của Luật Lao động và Công ty.

 4. Hồ sơ yêu cầu

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Bản chính bằng cấp, chứng chỉ liên quan  (Nộp khi trúng tuyển) .

- Bản sao công chứng: CMND, Giấy khai sinh, Sổ Hộ khẩu.

- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 3 tháng).

- 05 ảnh 4x6 , 04 ảnh 3x4 chụp gần nhất, không quá 3 tháng.

- Đơn xin việc viết tay.

5. Hạn nộp hồ sơ:

Hết ngày 26/09/2013 - Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Email:   nhansu@samnec.com. v n  hoặc   info@samnec.com.vn

Phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần Quốc tế Samnec.   Điện thoại:  0313.611.960

Địa chỉ: Văn phòng Công ty tại tầng 9, Tòa nhà Samnec, Số 4 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng.