Ngày đăng: 08/05/2012 17:00

Phục vụ khai trương chi nhánh Samnec tại 73 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Samnec Corp,. cần tuyển 86 lao động với các chức danh và yêu cầu cụ thể như sau: