Ứng dụng nào có thể cài đặt trên Google TV™ của tôi? Leave a comment

 1. Ứng dụng nào có thể cài đặt trên Android TV của Sony?Bạn có thể kiểm tra xem ứng dụng nào có thể được cài đặt trên Android TV từ Google Play Store.
  LƯU Ý:
  • Google Play Store trên Android TV chỉ hiển thị các ứng dụng mà Tivi hỗ trợ, vì vậy các ứng dụng không được hiển thị là các ứng dụng mà Tivi không hỗ trợ tại thời điểm này. Không phải tất cả ứng dụng cho các thiết bị Android khác như điện thoại thông minh có thể được sử dụng với Tivi.
  • Bạn có thể mua ứng dụng qua Google Play Store nếu đăng nhập bằng ID Google. Bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng đã cài đặt và trả tiền trên thiết bị di động Android miễn phí nếu có Android TV tương đương.

   Có hai cách để xác định xem ứng dụng nào có thể được cài đặt trên Android TV.
   1. Kiểm tra từ Menu HOME trong Android TV

    nếu có Android TV, bạn có thể chọn ứng dụng Google Play store từ menu Apps (Ứng dụng). Sau đó, bạn có thể tìm kiếm qua tất cả các ứng dụng được liệt kê.
    * Màn hình Home dành cho Tivi có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy, khu vực và ứng dụng có sẵn.
   2. Kiểm tra bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh
    Khi sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, hãy truy cập trang web Ứng dụng cho Android TV để biết danh sách các ứng dụng mới nhất có thể cài đặt cho các thiết bị Android TV.
    Trang web Ứng dụng cho Android TV
    LƯU Ý: Khi truy cập trang web Ứng dụng cho Android TV, bạn cũng có thể xem Mô tả và Đánh giá về ứng dụng trước khi tải về.
 2. Làm cách nào để kiểm tra tất cả các ứng dụng đã cài đặt trong Android TV của Sony?
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng). (Android™ 9)
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — danh mục Downloaded apps (Ứng dụng đã tải xuống) hoặc System apps (Ứng dụng hệ thống). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

Trả lời